Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Van Happen Containers MVO-gecertificeerd

Als eerste bedrijf in de afvalinzamelingbranche heeft Van Happen Containers het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behaald. In de rest van Nederland zijn nog maar twaalf bedrijven in andere branches met dit certificaat. Het certificaat is gebaseerd op de MVO Prestatieladder (niveau 3) en werd op 13 april 2011 uitgereikt door Joost Helms, wethouder Milieu gemeente Eindhoven.

Uitreiking MVO-certificaat Van Happen ContainersVan Happen Containers is jarenlang actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en heeft invulling gegeven aan de drie belangrijke elementen namelijk People, Planet en Profit. Zij wilde haar inspanningen getoetst zien en heeft daarvoor de MVO Prestatieladder gekozen, een objectief beoordelingssysteem waarmee initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. “Met het MVO certificaat kan richting onze stakeholders aantoonbaar worden gemaakt dat wij een organisatie zijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen. Door het certificaat te behalen, onderstreept Van Happen Containers dat zij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan”, aldus financieel directeur Leo Merks.
Afgelopen augustus werd besloten om naast ISO 9001, ISO 14001 en VCA ook voor de MVO kwaliteitsstandaard te gaan kwalificeren. Gedurende dit traject is Van Happen Containers ondersteund door KVGM. Eind februari werd de audit met goed gevolg afgelegd. Die snelle doorlooptijd was mogelijk omdat de ISO-certificaten voor kwaliteitsmanagement en milieumanagement al gehaald waren. Voor het derde niveau van de prestatieladder moest bij Van Happen Containers vooral de dialoog met stakehouders worden aangegaan. Volgens certificeerder Dave Hagenaars van de BSI Group heeft Van Happen Containers dat snel en inhoudelijk adequaat opgezet. Wethouder Joost Helms is verheugd dat dit bedrijf in ‘zijn’ gemeente het MVO-certificaat behaald heeft: “Voor gemeente Eindhoven is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk agendapunt. Hiervoor hebben we echter de hulp van andere organisaties nodig. Ik ben er trots op dat ik dit certificaat uit mag reiken en hoop dat andere bedrijven in de regio hier een voorbeeld aan nemen.”

 

 

Bekerrecycling verplicht

Vanaf 2011 is het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP2) van Kracht geworden. Volgens het Lap2 zijn bedrijven en instellingen die meer dan 500 eenmalige kunststof (automaten)bekers per week gebruiken, verplicht maatregelen te treffen voor gescheiden inzameling en recycling van deze bekers. Van Happen Containers heeft hiervoor een goede oplossing gevonden en neemt u deze zorg dan ook graag uit handen.

Benieuwd naar wat Van Happen Containers voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop binnendienst, bereikbaar via telefoonnummer 0499 470 500 of e-mail verkoopbinnendienst@vanhappencontainers.nl.

Van Happen Containers

Familiebedrijf Van Happen Containers (opgericht in 1937) stelt reeds decennia lang containers ter beschikking voor het inzamelen van diverse afvalstromen en voert het snel en vakkundig af, waarna het op de meest milieuvriendelijke wijze verwerkt wordt. Naast afvalinzameling is Van Happen Containers sterk in het verhuren en verkopen, repareren en onderhouden van (eventueel op maat gemaakte) opslag- en kantoorunits. Tevens transporteren ze bulk en zware en moeilijk te laden en te lossen goederen. Het bedrijf telt ruim 240 medewerkers, 140 vrachtwagens en circa 28.000 containers.

Van Happen Containers is per 28 februari gevestigd in Eindhoven. De nieuwe panden zijn gedeeltelijk gebouwd op een oude stortplaats, die daarmee een nieuwe (bedrijfs)functie krijgt. De panden zijn zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en bij de indeling en uitrusting is rekening gehouden met duurzaamheid, zodat het energieverbruik gereduceerd wordt en de logistiek op het terrein en de sortering en overslag van afvalstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl