Disclaimer

Door deze internetsite van M. van Happen Transport bv te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. Deze disclaimer kan te allen tijden gewijzigd worden door M. van Happen Transport bv.

Gebruik

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite uiterst zorgvuldig te werk is en wordt gegaan, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd is of niet (meer) correct. M. van Happen Transport bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op deze internetsite. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. M. van Happen Transport bv mag de site naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. M. van Happen Transport bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van deze site.

Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van M. van Happen Transport bv, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze internetsite. M. van Happen Transport bv is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Zij aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. M. van Happen Transport bv is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Copyright

M. van Happen Transport bv behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M. van Happen Transport bv. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Hoewel deze internetsite met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is M. van Happen Transport bv niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. M. van Happen Transport bv raadt u aan om, voordat u handelt op basis van de aangeboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de Verkoop binnen- of buitendienst van M. van Happen Transport bv en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Cookies

Lees meer over onze cookies in ons cookiebeleid.

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl