Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Ondertekening nieuwe raamovereenkomst met RIVU

ondertekening rivuOnlangs hebben Mark van Happen, directeur Van Happen Containers, en Jos van den Berg, penningmeester van Samenwerkingsverband De Rietvelden/ De Vutter (RIVU), de raamovereenkomst getekend betreffende de afvalinzameling voor leden op het bedrijventerrein De Rietvelden/ De Vutter in ‘s-Hertogenbosch. Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitgeschreven aanbesteding die Van Happen Containers is gegund op criteria als onderscheidend vermogen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ervaring met collectieve afvalinzameling en prijs. De samenwerking tussen RIVU en Van Happen Containers loopt al vanaf 2000 en is nu wederom met vijf jaar verlengd.

Van Happen Containers MVO-gecertificeerd

Als eerste bedrijf in de afvalinzamelingbranche heeft Van Happen Containers het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen behaald. In de rest van Nederland zijn nog maar twaalf bedrijven in andere branches met dit certificaat. Het certificaat is gebaseerd op de MVO Prestatieladder (niveau 3) en werd op 13 april 2011 uitgereikt door Joost Helms, wethouder Milieu gemeente Eindhoven.

Uitreiking MVO-certificaat Van Happen ContainersVan Happen Containers is jarenlang actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en heeft invulling gegeven aan de drie belangrijke elementen namelijk People, Planet en Profit. Zij wilde haar inspanningen getoetst zien en heeft daarvoor de MVO Prestatieladder gekozen, een objectief beoordelingssysteem waarmee initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. “Met het MVO certificaat kan richting onze stakeholders aantoonbaar worden gemaakt dat wij een organisatie zijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen. Door het certificaat te behalen, onderstreept Van Happen Containers dat zij duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan”, aldus financieel directeur Leo Merks.
Afgelopen augustus werd besloten om naast ISO 9001, ISO 14001 en VCA ook voor de MVO kwaliteitsstandaard te gaan kwalificeren. Gedurende dit traject is Van Happen Containers ondersteund door KVGM. Eind februari werd de audit met goed gevolg afgelegd. Die snelle doorlooptijd was mogelijk omdat de ISO-certificaten voor kwaliteitsmanagement en milieumanagement al gehaald waren. Voor het derde niveau van de prestatieladder moest bij Van Happen Containers vooral de dialoog met stakehouders worden aangegaan. Volgens certificeerder Dave Hagenaars van de BSI Group heeft Van Happen Containers dat snel en inhoudelijk adequaat opgezet. Wethouder Joost Helms is verheugd dat dit bedrijf in ‘zijn’ gemeente het MVO-certificaat behaald heeft: “Voor gemeente Eindhoven is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk agendapunt. Hiervoor hebben we echter de hulp van andere organisaties nodig. Ik ben er trots op dat ik dit certificaat uit mag reiken en hoop dat andere bedrijven in de regio hier een voorbeeld aan nemen.”

 

 

Nieuwe bedrijfskleding

Nieuwe bedrijfskleding van Happen Containers

Van Happen Containers, gevestigd te Eindhoven, heeft onlangs nieuwe, nog veiligere bedrijfskleding in gebruik genomen. De nieuwe kleding is verstrekt op grond van veiligheidsvoorschriften waarin omschreven staat aan welke reflectieklasse ((NEN-EN 471: verhouding van reflecterende oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte) en waterdichtheid (NEN-EN 343) de kleding moet voldoen.           

"We vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en daar hoort ook bij dat ze zowel overdag als ’s nachts goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Bovendien hanteren we op deze manier een uniforme uitstraling wat zorgt voor herkenbaarheid bij onze omgeving", aldus financieel directeur Leo Merks.

 

Van Happen Containers

Familiebedrijf Van Happen Containers (opgericht in 1937) stelt reeds decennia lang containers ter beschikking voor het inzamelen van diverse afvalstromen en voert het snel en vakkundig af, waarna het op de meest milieuvriendelijke wijze verwerkt wordt. Naast afvalinzameling is Van Happen Containers sterk in het verhuren en verkopen, repareren en onderhouden van (eventueel op maat gemaakte) opslag- en kantoorunits. Tevens transporteren ze bulk en zware en moeilijk te laden en te lossen goederen. Het bedrijf telt ruim 240 medewerkers, 140 vrachtwagens en circa 28.000 containers.

Van Happen Containers is per 28 februari gevestigd in Eindhoven. De nieuwe panden zijn gedeeltelijk gebouwd op een oude stortplaats, die daarmee een nieuwe (bedrijfs)functie krijgt. De panden zijn zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en bij de indeling en uitrusting is rekening gehouden met duurzaamheid, zodat het energieverbruik gereduceerd wordt en de logistiek op het terrein en de sortering en overslag van afvalstoffen zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt.

People, Planet en Profit

Van Happen Containers, Twence en Logistiek zonder Papier slaan de handen ineen om verdere invulling te geven aan de drie belangrijke MVO-elementen: People, Planet en Profit.

Van Happen Containers, sinds februari 2011 als eerste bedrijf in de afvalinzamelingbranche gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau-3 , en Twence, dat nu al ruim 98% van het aangeboden afval weet om te zetten in grondstoffen, bouwstoffen en energie, hebben afgesproken om per 9 mei 2011 alle afvaltransporten van Van Happen Containers papierloos te ontvangen door middel van het LoadIT systeem van Logistiek zonder Papier.

“Het is voor ons een logische vervolgstap”, vertelt Leo Merks, financieel directeur van Van Happen Containers. “Wij gebruiken het systeem van Logistiek zonder Papier al ruim 1 jaar naar volle tevredenheid. Het bespaart aanzienlijk en is ook nog eens eenvoudig, efficiënt en transparant. Het kan niet milieuvriendelijker, want er wordt in het geheel geen papier meer gebruikt!” Richard te Riet, controller van Twence, vult aan: “Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Ruim 2 jaar geleden hebben wij reeds kennis gemaakt met het systeem van Logistiek zonder Papier en hebben nu besloten dat het tijd wordt om hiermee te gaan testen. Formeel gezien is het dus een pilot, maar je begint niet aan een pilot als je dit niet wilt doorzetten.”

“Twence heeft al behoorlijk geïnvesteerd in het efficiënt in- en uitwegen van de aangeboden afvalfracties”, vertelt Raymond ter Haar, hoofd verkoop afval. Hij vervolgt: “Logistiek zonder Papier is precies de ontbrekende schakel om de gehele keten, inclusief handhavende partijen, sluitend te maken. Onze klanten zullen ook met deze stap blij zijn in het verder efficiënt maken van de vrachten. Hiermee onderstrepen wij ook duidelijk onze missie: Wij dienen het milieu!”

“Binnenkort komen we dan weer bij elkaar om te kijken op welke wijze we dit verder gaan uitrollen”, vertelt Te Riet en vult aan: “Het moet natuurlijk hier niet bij blijven. We willen dit dan graag aan al onze klanten aanbieden. Zo laten we dan ook zien dat we alles transparant doen, want de handhavende partijen kunnen dan via het LoadIT systeem alle vrachten realtime opvragen.”

Het is duidelijk dat de digitale begeleidingsbrief niet meer te stoppen is. Papier in deze zal tot het verleden behoren.

Bekerrecycling verplicht

Vanaf 2011 is het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP2) van Kracht geworden. Volgens het Lap2 zijn bedrijven en instellingen die meer dan 500 eenmalige kunststof (automaten)bekers per week gebruiken, verplicht maatregelen te treffen voor gescheiden inzameling en recycling van deze bekers. Van Happen Containers heeft hiervoor een goede oplossing gevonden en neemt u deze zorg dan ook graag uit handen.

Benieuwd naar wat Van Happen Containers voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de afdeling Verkoop binnendienst, bereikbaar via telefoonnummer 0499 470 500 of e-mail verkoopbinnendienst@vanhappencontainers.nl.

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl