Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Energie managementprogramma

co2-cirkelVan Happen Containers heeft een integraal webbased managementsysteem op basis van ISO 9001, ISO 14001, VCA**, MVO Prestatieladder, Lean & Green en de CO2 Prestatieladder. Daarin zijn de eisen van ISO 50001 verwerkt. 

Kenmerkend voor het systeem is de verbetercyclus. Van Happen Containers heeft ambitieuze doelen en actieplannen. Om deze te volgen heeft Van Happen Containers proces en automatisering ingericht om continu de prestatie te meten en monitoren Op grond daarvan wordt bewaakt of de doelen en actieplannen behaald worden en effect ressorteren. De input wordt verkregen vanuit de dialoog met de stakeholders en de inventarisatie en evaluatie van milieu- en energieaspecten. 

Als voorbeeld zijn al onze vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer met een CAN-bus koppeling en meten we dagelijks driver performance. Gebruik cruise controll, remgedrag, toerental, uitrollen zijn voorbeelden van parameters die we actief meten en gebruiken om te analyseren en te verbeteren. Om uiteindelijk het doel te behalen: een structureel lager brandstofverbruik. 

In 2015 wordt daarnaast een volledig energieonderzoek uitgevoerd. Waarbij alle besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht, om besparingen te kunnen realiseren. Onderdeel van het onderzoek is de mogelijkheden analyseren om duurzame energie op te wekken.

Halfjaarlijks worden alle uitstootgegevens en geanalyseerd, met het doel om verdere verbeteringen door te voeren. Ons ambitieniveau helpt om continu creatief en innovatief te zijn ten aanzien van verbeteren van de prestaties.

 

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl