Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Evaluatie 2014

Doelstellingen Scope Doel 2012   Status 2012 Doel 2013   Status 2013 Doel 2014   Status 2014
Brandstofverbruik vrachtwagenpark met 10% verbeteren 1 3,2% reduceren door HNR, instructies en meten. Brandstofverbruik vrachtauto’s is met 5,7% verbeterd t.o.v. 2011. (doel behaald, in combinatie met onderstaand doel) 3,2% reduceren door HNR, Green driver, instructies en Van Happen Academy In 2013 is geen aanvullende verbetering gerealiseerd. Overgestapt naar sturen op rijgedrag. 3,2% reduceren Beperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren.
Samenwerking DAF om brandstofverbruik te reduceren. 1 2% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen. Brandstofverbruik vrachtauto’s is met 5,7% verbeterd t.o.v. 2011 (doel behaald, in combinatie met bovenstaand doel)  

2% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen.

In 2013 is gestart met aanvullende optimalisatie en nieuwe voertuigen. Daarmee is echter niet de volledige 2% aan reductie gerealiseerd. 1% reductie realiseren door optimalisatie van voertuigen. Beperkte verbetering. In 2015 10% rijgedrag verbeteren.
Groene stroom om een lagere CO2 conversie factor toe te kunnen passen.  2 Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren.  Geen GVO’s te krijgen van leverancier.  Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren. Overgestapt naar groene stroom, echter GVO’s worden door leverancier niet verstrekt. Overstappen naar groene stroom en daarmee 2,43% reductie realiseren. Overgestapt naar nieuwe leverancier met groene stroom met CertiQ gecertificeerde GVO’s.
Elektrische – hybride personenwagens inzetten om brandstofverbruik zakelijke personenwagens te reduceren. 1 Onderzoeken inzet van hybride auto’s: werkelijk verbruik versus praktijk verbruik.

Onderzoek opgestart. Vele hybride voertuigen hebben een sterk afwijkend verbruik.

Plan van aanpak voor laadpalen verkregen.
CO2 uitstoot als gevolg van het verbranden afval terugdringen. 3 Alleen samenwerken met AVI’s met een R1 status. (Hoog energierendement waarbij tevens groene energie wordt geproduceerd.) AVI’s presenteren CO2 compensatie. Alleen met AVI’s met een R1 status samengewerkt. Nagaan mogelijkheden om uitstoot door verbranding terug te dringen (nieuw inzicht, compensatie van AVI’s wordt voortaan buiten beschouwing gelaten) 1125 gerecyclede containers gerealiseerd vanuit aangeleverde kunststoffen. Daarmee 23,9 ton CO2 uitstoot in de keten bespaard.  Ten minste 2 ketenprojecten opstarten, waarbij CO2 uitstoot gereduceerd wordt. Ketenproject vergroten containers en recycling glas gestart.
Biobrandstoffen inzetten om een lagere CO2 uitstoot te realiseren.  1 Inzetten biobrandstoffen. Er is gebleken dat het niet loont om over te stappen naar biobrandstoffen vanwege ombouw van vrachtauto’s, garantie- issues, hoge brandstofkosten. Eerst door middel van rijgedrag brandstofverbruik verbeteren.
Duurzaam inkopen en daarmee een reductie van 3% CO2 uitstoot realiseren. 3 Een reductie van 1% CO2 uitstoot realiseren in de keten realiseren (upstream).

10% papierverbruik gereduceerd.

Oplosmiddelvrije verf

Ketenproject opgezet om kunststoffen containers voor 25% uit gerecycled materiaal te laten bestaan.
Een reductie van 1% CO2 uitstoot realiseren in de keten realiseren (upstream).

Eenzelfde besparing gerealiseerd:

10% papierverbruik gereduceerd.

Oplosmiddelvrije verf

Ketenproject opgezet om kunststoffen containers voor 25% uit gerecycled materiaal te laten bestaan.
Papierverbruik reduceren, mogelijkheden onderzoeken om gerecyclede afvalzakken te gaan gebruiken.

Onderzoek naar gerecycled afvalzakken gestart. Grotendeels PEFC – FSC hout ingekocht.
20 EURO 6 vrachtauto’s.
Proef met watergedragen verf is geslaagd.

Brandstofoptimalisatie 1 Samenwerken in de keten om brandstof te modificeren die resulteert in een significante besparing. Samenwering gerealiseerd. Plan van aanpak en projectplan gerealiseerd waarbij begin 2015 de modificatie getest kan worden.
Ritefficiency 1

Implementatie geautomatiseerde transsportplanning om ritefficiency te vergroten.

Inzetten van LZV’s om transportkilometers te reduceren.
Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd. Steunpunten realiseren in Nederland. Continueren ritefficiency en inzet van LZV’s. Geen concrete besparing te berekening. Alle actiepunten zijn gerealiseerd.

1: In 2012 is een start gemaakt met het programma om 20% reductie aan CO2 uitstoot te realiseren. Onderstaand de doelstellingen op hoofdlijnen uitgewerkt. Met kleuren wordt de status van de doelstelling aangegeven. Grijze vlakken betekenen dat de doelen geen betrekking hadden op die periode.

    = Doel behaald
= Doel gedeeltelijk behaald
= Doel niet behaald
= Doelstelling niet voor betreffende periode

 

Relatieve CO2 uitstoot t/m Q2 2014

relatieve-co2-uitstoot-verwerkt-afval

relatieve-co2-uitstoot-transport

 

Relatieve CO2 uitstoot t/m Q4 2014

relatieve-co2-uitstoot-verwerkt-afval

relatieve-co2-uitstoot-transport

 

 

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl