Van Happen Containers onderneemt duurzaam

Doelen 2014

 

Scope    Omschrijving Target*
1 Brandstofverbruik verbeteren door een actief programma om het rijgedrag te verbeteren.

Relatief 3% verbeteren.

Reductie van de totale CO2 uitstoot met 1,9%.
1 Nieuwe EURO 6 voertuigen en voertuigoptimalisatie: afzeilen lege containers en verbeteren van de aerodynamica

Relatief 1% verbeteren.

Reductie van de totale CO2 uitstoot met 1,8%.
2 Groene stroom met garanties van oorsprong inkopen. CO2 uitstoot gelieerd aan stroomverbruik met 96,7% verbeteren en daarmee een besparing van ruim 2,4% van de totale CO2 uitstoot realiseren.
2 Zelf energie gaan opwekken (windkracht / biomassa / zonnecollectoren) Mogelijkheden onderzoeken en ROI bepalen.
3 Kunststof containers recyclen door middel van een keten met de leverancier. Gerecyclede containers vergen een lagere CO2 uitstoot. Een reductie van 18,8 ton CO2 uitstoot realiseren.
3 Afvangen van CO2 uitstoot door het planten van een 'Van Happen' bos. Programma opzetten om klanten en leveranciers te laten bijdragen. 3 hectare bos aanplanten: reductie van 30 ton CO2 per jaar.
1-3 Brandstofoptimalisatie: een specifieke machine ontwikkelen met leveranciers die diesel modificeert. Realiseren van een verbetering van 10%.
3 Door duurzaam inkopen de CO2 footprint in de keten ten aanzien van de productie van de middelen reduceren.

Een verbetering van CO2 uitstoot realiseren, gebaseerd op lagere uitstoot gerecycled papier, afvalzakken en inkoop FSC hout.
In de keten 1 ton CO2 besparen op papierverbruik.
CO2 uitstoot papier met 16% verbeteren.

CO2 uitstoot gelieerd aan afvalzakken halveren. Resulterend in een besparing van 1,6 ton CO2

*(reductiedoelstellingen tov footprint 2013)

Verbeteren van de keten.

We willen niet alleen onze eigen prestaties verbeteren, maar ook in de keten structurele verbeteringen doorvoeren!

Dan ben je als maatschappij stappen aan het zetten aan een schonere regio. Dat past perfect in onze ambitie: Samen duurzaam ondernemen.

Op gebied van ketenverbeteringen hebben we de volgende initiatieven ontplooit:

- Meer en meer recyclen van papier dat een resulteert in een reductie van 570 kg CO2 uitstoot voor Van Happen Containers (scope 1) en ruim een ton CO2 uitstoot in de keten door Logistiek Zonder Papier.

- Brandstofoptimalisatie met leveranciers om een structurele brandstofreductie te kunnen realiseren.

- CO2 afvangen door het samen met leveranciers en klanten planten van een 'Van Happen' bos.

- 18,8 ton CO2 besparen door het recyclen van de kunststoffen containers. Daartoe heeft Van Happen Containers een recycleketen opgezet in samenwerking met de fabrikant van de containers.

ketenanalyse-co2

 

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl